För att bli helikopterpilot finns det ett antal olika tillvägagångssätt och möjligheter för att få ett certifikat inom helikopterflygning, precis som det också finns olika ställen man kan utföra utbildningen på. På Svensk Pilotutbildnings hemsida på nätet kan man till exempel utbilda sig till bland annat helikopterpilot, både i Europa och i Asien. Att utbilda sig till helikopterpilot kräver mycket tid och dedikation, precis som många andra pilotutbildningar, men det är i just utbildningen till helikopterpilot som det förekommer extremt mycket teori hand i hand med många olika kontinuerliga tester. Kostnaden för att bli helikopterpilot och få certifikat ligger på ungefär lika mycket som den vanliga typen av certifikat, det vill säga på ungefär 100 000 kronor.

Certifikatet för helikopterpilot

Det finns specifika certifikat man tar när man blir helikopterpilot, och dessa certifikat finns i tre olika varianter beroende på vilken typ av pilot det omfattar och dess olika behörigheter samt krav. Dessa kallas för grundcertifikat. Utöver grundcertifikaten kan man även få tillägg inom sitt certifikat, som ger en utökade behörigheter. Som en privat pilot inom helikopterflygning, får man certifikatet PPL-H, vilket utan förkortningen betyder Private Pilot License Helicopter, som översätts till privatpilots certifikat i helikopter. Det finns även CPL-H, vilket utan förkortning lyder Commercial Pilot License Helicopter, vilket översätts till kommersiell helikopterpilot. Detta certifikat har samma befogenheter som PPL-H, men får även tjänstgöra med sitt certifikat. Den sista utav grundcertifikaten är ATPL-H, som står för Airline Transport Pilot License Helicopter, vilket helt enkelt betyder att man tjänstgör för flygbolag.

Utbildning

För att kunna få en utbildning i att bli helikopterpilot finns det vissa krav som alltid måste hållas. Man kan påbörja en utbildning utan medicinskt intyg, men får alltså inte flyga själv om man inte har det, vilket betyder att det är essentiellt för att kunna bli en självständig helikopterpilot, men även för att bli pilot överhuvudtaget. Om man till exempel har några specifika medicinska hinder finns det en möjlighet att man helt enkelt aldrig kan bli en helikopterpilot. På Svensk Pilotutbildning kan man ansöka om att bli en student på Yrkeshögskolan inom utbildningen vid namn Helikopterpilot, eftersom de har fått så mycket som 14 platser på Yrkeshögskolan, både 2017 och 2018. För att komma in finns det som sagt vissa krav, där man bland annat måste vara 18 år, men även ha godkänt slutbetyg från gymnasiet och specifikt godkända betyg i Engelska 6, Matematik 2b och Fysik 1a. Man måste även klara av ett antagningsprov och som tidigare nämnt ha ett medicinskt intyg.

Olika jobbmöjligheter som helikopterpilot

Det förekommer jobbmöjligheter när man är helikopterpilot, men det beror på vilken typ av certifikat som man tar när man studerar till det. Om man har fått det kommersiella certifikatet CPL-H kan man till exempel ställa upp som helikopterpilot inom olika event. Ett exempel på ett eventjobb skulle vara helikopterflygning rund staden under en festival. Om man fått certifikatet ATPL-H får man även jobbmöjligheter inom olika flygbolag som erbjuder transport med helikopter, vilket ger en stabil lön trots att det kan vara mer oregelbundet.