Att hitta klubbar som erbjuder kurser som i slutändan ger ett så kallat flygcertifikat har aldrig varit lättare. I Sverige finns det väldigt många olika flygklubbar som erbjuder utbildning från start till färdigt certifikat så att du själv kan flyga på fritiden, i stort sett av alla olika certifikat som finns eftersom det krävs olika certifikat beroende på vilken typ av flygkraft det är man vill flyga. Om man till exempel vill flyga ett vanligt flygplan av den lättare typen, kallas detta för LAPL-S, men det är ganska begränsade flygkrafter man flyger med detta certifikat.

Typer av certifikat

Som sagt finns det en hel del olika typer av certifikat när det kommer till flygning. Den vanligaste typen av certifikat kallas för privatflygarcertifikat, som förkortas PPL-A, eller fullt ut Private Pilot License Aircraft. Det finns däremot många andra som helt enkelt är mer specifika, då PPL-A är den bredaste licensen man kan få i utsträckning av endast en licens. Man kan ju självklart få flera licenser och flygcertifikat, men de flesta människor som tar certifikat väljer att ta just PPL-A, såvida de inte specifikt endast vill flyga till exempel helikopter eller luftballong. Då är dessa förkortade på annat sätt och med andra förutsättningar, till exempel har helikoptercertifikatet en förkortning som lyder PPL-H eller CPL-H beroende på om certifikatet innefattar privat flygning eller så kallad trafikflygning.

Aeroklubben i Göteborg

Flygklubbar förekommer överallt i Sverige, men en mycket bra flygklubb som ligger ungefär i mitten av Sverige är Aeroklubben i Göteborg som är väldigt populär och därför har mycket erfarenhet och trovärdighet. Kostnaden för ett flygcertifikat som PPL är svårt att räkna ut i förväg, men brukar oftast ligga på mellan 110 000 kronor och 130 000 kronor. För att få möjlighet för en så kallad uppflygning måste man enligt Aeroklubben ha minst fyrtiofem flygtimmar. Det som är bra med Aeroklubben är att man betalar lektionerna efterhand, vilket gör att man har möjlighet att ta det i sin egen takt samt spara och tjäna pengar som behövs i tid. Man behöver alltså inte betala hela summan i förväg, utan man utlöser varje lektion efterhand.

Norra Upplands flygklubb

Det finns även en bra privat flygklubb i den norra delen av Sverige, som ger en möjlighet att få en flygutbildning redan när man fyllt sexton år, men man kan däremot inte få ett färdigt certifikat förrän man är sjutton år. Denna flygklubb kallas för Norra Upplands flygklubb, och erbjuder en givande och konkret teoriutbildning i alla viktiga former. På denna flygklubb får man till exempel en stabil lektion i meteorologi, och hur vädersystemet respektive atmosfären fungerar.

SAS flygklubb

Det finns även en offentlig flygklubb som också är ett flygbolag, nämligen SAS flygklubb, eller utan förkortning Scandinavian Airlines System. Här erbjuds ett PPL-certifikat som tar form i teoriutbildning men självklart även praktisk utbildning och examination eller uppflygning. Kostnaden hos SAS flygklubb är densamma som på Aeroklubben i Göteborg, och den ligger alltså på ungefär 100 000 kronor. Man kan även söka till utbildning och certifikat direkt från deras hemsida.