Att vara med om en flygning i en luftballong är något helt fantastiskt vars upplevelse man aldrig kommer att förstå förrän man själv varit med om det. En luftballong är en så kallad aerostat, vilket betyder att det är en luftfarkost som är lättare än luften själv. Den första bemannade luftballongsflygningen skedde år 1783 i en varmluftsballong, men principen av en luftballong har funnits väldigt länge. Eftersom farkosten flyger i den dominerande vindens riktning är styrningen ganska begränsad, men riktningen av vinden kan ändras beroende på höjd och vilken plats man flyger över. Man behöver ett certifikat för varmluftsballong för att kunna ha behörighet att flyga en ballong, och då lär man sig även hur man gör samt hur allting på ballongen fungerar. Man blir även mycket bekväm i att flyga en ballong.

Hur det går till

Varmluftsballonger, som är den huvudsakliga typen av luftballonger, är fyllda med luft som värms upp av en brännare. Brännaren värmer luften till den punkt av temperatur då den får ballongen att lyfta, vilket ändras beroende på generell temperatur i omvärlden samt hur tung luftballongen kommer att bli med sina passagerare. Det finns även en annan typ av luftballonger, som kallas för gasballonger, som idag är fyllda med helium eller som utanför Sverige kan vara fyllda med till exempel vätgas, vars höjd regleras med hjälp av utsläpp av gas eller ballastutsläpp som oftast består av sand och vatten.

Svenska Ballongfederationen och utbildning

På Svenska Ballongfederationen, eller också SBF, kan man utbilda sig till ballongförare eller ballongpilot. En utbildning kan ske vart som helst i Sverige eftersom klubben fungerar på så vis att man får en instruktör som är lämpligt nära en själv som sedan på egen hand lär ut en. Dessa instruktörer kan hittas överallt i Sverige, självklart genom SBF, och utbildningens längd beror mycket på hur mycket tid både du och instruktören har att lägga på utbildningen. Man får praktiska instruktioner av sin instruktör så väl som teoretisk, och man får även här, precis som med segelflygning, lära sig om termiska vindar för att kunna hålla ballongen flygande. SBF har inte en vinstbedrivande verksamhet, vilket resulterar i att eleven inte betalar för mer än kostnaderna för ballongens drift under lektionerna. Därför kan det ligga på 1000 och 2000 kronor.

Ballongförarcertifikat för varmluftsballong

Det slutgiltiga certifikatet för ballongförare för varmluftsballong utfärdas av Transportstyrelsen. SBF bedriver sin utbildning ihop med dem, och därför kan medlemmarna i SBF enkelt få ett certifikat för varmluftsballong.