Att bli stridspilot inom försvarsmakten i Sverige är mycket svårt då det krävs en hel del faktorer som både är fysiska men även mentala. Man behöver ha en grundläggande gymnasieutbildning med krav på behörigheter och betyg i ämnen som ligger på ett minimum på en väldigt hög nivå. Full utbildning på yrkeshögskola tar så mycket som sex år, eller sjuttioåtta månader, och kan göras i Luleå, Ronneby och Såtenäs. Som stridspilot i Försvarsmakten i Sverige, flyger man ett mycket avancerat stridsplan som heter JAS 39. Med detta sker många olika uppgifter dagligen, men mer spontana och oväntade uppdrag kan även ske och dessa kan till exempel vara att åka på spaningsuppdrag och undersöka främmande fartyg. Dessutom har man arbetsuppgifter på marken också.

Utbildning och behörighetskrav

Utbildningen för att kunna bli stridspilot kallas för officersprogrammets aviatiska profil. För att bli antagen och börja studera till stridspilot behöver man ha läst en gymnasieutbildning och ha grundläggande krav, som att vara svensk medborgare och att vara över 18 år, när man ansöker till utbildning på yrkeshögskola. Det är även krav på att ha ett minimum på betyg B i Svenska 2 och Matematik 2, samt att ha betyget A i Samhällskunskap 1. Det finns även krav på ens längd, där den maximala längden ligger på 190 cm, och minimumet ligger på 161 cm. De första tre terminerna (läsåren) läser man på Försvarshögskolan eller Militärhögskolan, och då får man grundläggande teoretiska kunskaper i att vara officer. Den fjärde och femte terminen läser man på Flygskolan på Malmen i Linköping, där man får en grundläggande flygutbildning. Den sjätte terminen är en sammanfattning av alltsammans, och det är då man får sin officersexamen.

Dagliga övningar

Det krävs övning för att kunna bli bekväm i flygandet och att få förtroendet att flyga som stridspilot samt vara i ansvar för ett flyg själv. Därför flyger man dagligen och deltar i olika övningar som både kan inträffa nationellt men även internationellt. På arbetstid måste man dessutom planera och utvärdera olika flyguppdrag samt flygövningar, och ibland måste man helt enkelt ägna sin tid åt att träna eftersom man måste hållas i en god fysisk form då ett jobb som stridspilot enligt Försvarsmakten har fysiska krav på en grad av fem utav fem möjliga.

Uppgifter

Som JAS 39-pilot är man en pilot inom jakt, attack och spaning. Man kan ibland behöva undersöka eller till och med attackera andra flygplan i luften. Det sker också attackuppdrag mot mål på marken, men även undersökningar som till exempel båtar, och detta sker med hjälp av fotografering. Det finns även en typ av arbetsuppgift för oväntade incidenter, som kallas för incidentberedskap, där man måste skydda Sveriges gränser mot oönskad eller illegal flygtrafik och båttrafik. Efter ett antal år kan man bli erbjuden att bli flyginstruktör, vilket betyder att man kommer till att utbilda och instruera nya piloter inom detta område. Man har även chans att ytterligare utveckla sina kompetenser, genom en befattning inom divisionsledning där man då deltar i att fatta beslut för att utveckla verksamheten. Dessa uppgifter innehåller långsiktig planering och framförhållning, samt regelbunden flygning.