Att flyga med segelflygplan kan anses vara läskig och till och med omöjligt eftersom det är ett flygplan utan en motor, men det är inte omöjligt. Det är faktiskt högst möjligt att flyga flera mil och under flera timmar med ett segelflygplan. Det handlar om att använda och utnyttja naturens vindar till att hålla sitt plan uppe och svävande medan det glider på vindarna, precis som fåglar gör. Det finns ett specifikt certifikat som ger en behörighet att flyga segelflygplan på fritiden, och detta innehåller en utbildning som lär dig flyga med segelflygplan på bästa sätt, både ensam och med passagerare. Segelflygning klassas som en typ av idrott, och många klubbar är därför med i Svenska Idrottsförbundet.

Hur det går till

Den normala typen av segelflygning går till på så vis att ett större flygplan bogserar segelflygplanet upp i luften där den släpper det på en lämplig höjd. När man släpps av flygplanet glider man på lufthavet helt utan motorer, och använder sig av termiska vindar. Termiska vindar är alltså de vindar som blåser uppåt, och därför hjälper det motorlösa planet att hålla sig i luften. När man landar stämmer man av en lämplig plats för landning, en landningsbana eller ett så kallat stråk. Man flyger alltså inte vart som helst med sitt segelflyg, utan man håller en kurs samtidigt eftersom man måste kunna landa när vindarna inte längre kan hålla en uppe.

Olika typer av segelflygning

Det finns tre olika typer av segelflygning. Den första och vanligaste typen kallas helt enkelt för segelflygning, eftersom det är den normala varianten där man bogseras ut i luften på lämplig höjd och sedan glider i lufthavet utan motor. Det finns dock även motorseglare, som trots glidandet har en motor eftersom de själv vill ta sig upp i luften på lämplig höjd där de därefter glider utan motorn igång. Slutligen finns den tredje varianten som kallas för ultralätt segelflygning, där man använder sig av ett lättare segelflygplan som är mycket mindre än det originella är.

Utbildning och olika kurser

För att få segelflygarcertifikatet som inte har någon förkortning, behövs en utbildning som kan göras på till exempel Stockholms Segel flygklubb, eller SSFK. Kostnaden för en utbildning är lägre än till exempel en PPL-utbildning, då segelflygutbildningen ofta ligger på mellan 20 000 och 30 000 kronor, och innehåller en teoretisk del och en praktisk. Den teoretiska delen kräver 50 timmars utbildning, och den praktiska kräver 20 timmars flygtid.